این هم یه شعر ورزشی از استاد ملک الشعرای بهار که به همه ورزشکاران و  ورزشدوستان عزیز تقدیم میشود :

تن زنده والا به ورزندگی است                      که ورزندگی مایه زندگی است

به ورزش گرای و سرافراز باش                    که فرجام سستی سرافکندگی است

ز ورزش میاسای و کوشنده باش               که بنیاد گیتی به کوشندگی است

 

نوشته شده در شنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 16:10 توسط | |